نون والقلم و ما «لا»یسطرون – سلمان رشدی و آیه های شیطانی اش

الاهه بقراط

اندیشه مرز ندارد. آن را کرانه ای نیست. بیان و تصویر آن لیکن مرزهایی دارد که انسانها با توافق همگانی یا بدون آن ترسیم کرده اند. مرز آزادی بیان کجاست؟ این بحث را نیز پایانی نیست چرا که هر کس و هر گروهی را نظری است و دلیلی.

در هنر و ادبیات شیطنت و بازیگوشی وجود دارد. لیکن اینکه آیا این بازیگوشی ها آزادند به حریم ارزشها و اعتقادات انسانها دست اندازی کنند نیز ماجرایی است هنوز بی پایان. واقعیت این است که مرزهای آزادی در هر کشوری بنا بر پیشینه و فراخور فرهنگ و بردباری تغییر می کند. آنچه مسلّم است اینکه از یک سو آزادی بی مرز نیست چرا که با مسئولیت همراه است و از سوی دیگر انسان از چنان ظرفیتی برخوردار است که گستره آن را هر چه وسیعتر ساخته و مرزهای آن را همواره به پس براند. اگر قلم ننویسد و اگر زبان به سخن گشوده نشود، چگونه می توان به اندیشه ها پی برد؟ و هنگامی که اندیشه پر می کشد و بال می گشاید، دو راه بیشتر ندارد: یا باید بیان گردد و یا خفقان بگیرد و پنهان شود. برای دومی دلیلی جز سانسور، فشار و تهدید وجود  ندارد و در چنین شرایطی می باید همچنان به قلم و آنچه نمی نویسد سوگند یاد کرد!

اگر مسلمانان متعصّب از بخش هایی از کتاب «آیه های شیطانی» برآشفتند، بسیاری از مسلمانان نیز واکنشی نشان ندادند و یا به گفتگو درباره آن پرداختند. قطعاً نمی توان گفت اوّلی ها مسلمان ترند، لیکن می توان گفت دوّمی ها بردبارترند.

«آیه های شیطانی» خود همچون آیه های شیطانی بر جهانی نازل گشت که گویا ضد شیطان است، لیکن دست در دست او دارد. این کتاب سرشار از تخیل و جادوست و تا مدتها نمی توان از طلسم آن رهایی یافت. اینک نویسنده مهاجر و تبعیدی آن (مهاجر از هند به انگلستان و تبعیدی از زندگی به وادی مرگ) گمان می کند به خاطر شیطنت ادبیش بخشوده می شود. اگرچه شاید او به راحتی می توانست به وطن خود سفر کند، اما بعید به نظر می رسد بتواند به آسودگی در تبعید زندگی خویش را سر کند.

ماجرای رشدی یک نمونه دردناک و بی نظیر در تاریخ ادبیات است. به راستی، چرا؟

 ماجرای رشدی

سلمان رشدی در ۱۹۴۷ در بمبئی به دنیا آمد و در چهارده سالگی با خانواده خود که به دلیل مسلمان بودن  مورد آزار هندوها قرار می گرفت، نخست به پاکستان و از آنجا به انگلستان رفت. او پنج داستان بلند که همگی جایزه برده اند و چند مجموعه داستان های کوتاه نوشته است. داستانهای او به کند و کاو در مسایل اجتماعی، فقر، نژاد پرستی، تبعید و  مهاجرت، جستجوی هویّت و عدالت می پردازند و از بخت بد «آیه های شیطانی» نه تنها بهترین اثر رشدی، بلکه از آثار ادبی برجسته است. ممکن است پرسیده شود چرا از بخت بد؟ از یک سو برای یک نویسنده مجازاتی بالاتر از این نیست که بیشترین اظهارنظر کنندگان کتابش، اثر او را اصلاً نخوانده باشند! هم لعنت کنندگان و هم مدافعان او غالباً «آیه های شیطانی» را نخوانده اند، بلکه جسته و گریخته شنیده اند. و از سوی دیگر مضمون اثر آنچنان در سایه مسایل غیر هنری و غیر ادبی قرار گرفته که در واقع از آن همواره در عرصه ای که اساساً به آن تعلق ندارد نام برده می شود.

«آیه های شیطانی» بلافاصله پس از انتشار در سال ۱۹۸۸ از جانب مسلمانان متعصّب مورد حمله قرار گرفت و بر سر آن کتابسوزی در انگلستان و زد و خوردهای منجر به مرگ در پاکستان و هند روی داد. در ۱۴ فوریه ۱۹۸۸ آیت الله خمینی از طریق رادیو مسلمانان را به قتل نویسنده و ناشر کتاب فرا خواند. این ماجرا نشان داد که جامعه بشری و یا دست کم بخش سزاوار توجهی از آن هنوز ظرفیت گفت و شنود نداشته و به رویارویی و برخورد بیشتر تمایل دارد. در این ماجرا، از یک اثر ادبی آنچنان موضوع سیاسی ساخته شد که همگی مضمون اصلی کتاب را که همانا تکرار و رویارویی فرهنگها و تمدنها در تاریخ بشر است، به فراموشی سپردند. در این میان بر کسی پوشیده نیست که آنچه در این ماجرا تعیین کننده است نه مضمون کتاب، نه جان نویسنده و نه حتا آزادی بیان، بلکه روابط بین المللی و سیاسی دولتهاست. به عنوان دلیلی سزاوار تأمل توجه کنید به این واقعیت که مشابه چنین ماجرایی در مورد «تسلیمه نسرین» نویسنده بنگلادشی به سرعت به فراموشی سپرده شد.

 

«دنیای غرب و دنیای غیر»

چهار سال پس از انتشار «آیه های شیطانی» بود که ساموئل هانتینگتون بنیادگرای غربی نظر جنجالی خویش را درباره «برخورد تمدنها» (The clash of civilizations) منتشر ساخت (۱۹۹۳) و به مذاهب از جمله اسلام در این برخورد به عنوان محرک جای ویژه ای داد. شاید ماجرای رشدی نیز در پرداخت چنین نظریه ای بی تأثیر نبوده باشد. لیکن آنچه سزاوار توجه است اینکه سلمان رشدی در کتاب خود از این برخورد و اینکه اتفاقاً فرهنگ سفید و غرب محرک آن است سخن می گوید و انسانهایی را تصویر می کند که از نبود یک فضای عادلانه برای گفت و شنود و همزیستی فرهنگها و تمدنها رنج می برند. همزیستی فرهنگها که لزوم آن امروز در پدیده مهاجرت بیش از پیش خود را می نمایاند یکی از مهمترین موضوعات «آیه های شیطانی» است. در غرب که در این قرن، موج بزرگ مهاجرت از کشورهای آسیایی و آفریقایی را به گونه ای تحمیلی پذیرفته است، به این جنبه از کتاب که مهمترین مضمون و بیشترین حجم آن را تشکیل می دهد پرداخته نشده و نمی شود. جنجالی که بر سر کتاب راه افتاد، بهترین راه فرار غرب از زیر بار پرسشهایی بود که «آیه های شیطانی» در برابر آن مطرح می سازد.

در مجموعه داستانهای کوتاه «شرق و غرب» که در ۱۹۹۴ انشار یافت، سلمان رشدی باز هم به موضوع مهاجرت و رویارویی فرهنگها می پردازد. آدمی بی اختیار به یاد اصطلاع و ادعای مشهور آقای هانیتینگتون می افتد که دنیا را به «غرب و غیر» (The west and the rest) تقسیم کرده است. این تقسیم بندی که آن را می توان «دارالغرب و دارالغیر» نیز نامید، دقیقاً آن روی سکه «دارالاسلام و دارالحرب» است!

اگر «آیه های شیطانی» پیش از آنکه به مضمون درگیری بی معنی ای که آتش بیار معرکه آقای هانتینگتون نیز گشت تبدیل شود، با بردباری خوانده می شد، شاید هرگز چنین ماجرایی بر سر آن پیش نمی آمد. آن اندازه که تا کنون به ماجرای رشدی از زاویه سیاسی، حقوقی و حاکمیت ملّی پرداخته شده، به مضمون اصلی کتاب که محور این ماجرا بود، توجه شایسته نشده است. گفتنی درباره این اثر چند بعدی بسیار است. در این نوشته تنها به برجسته ترین خطوط آن پرداخته می شود.

 کتاب در نُه فصل تنظیم شده که ظاهراً ربطی به یکدیگر ندارند. در فصل های دوم و چهارم به نام های «ماهوند» و «عایشه» است که رشدی به ظهور دین نوین، مسائل اعتقادی و مذهبی و نیز به گونه ای غیر مستقیم به انقلاب ایران می پردازد و تصویری سراسر شک و تردید نسبت به این وقایع ارائه می دهد.

مسیحیان اروپا در قرون وسطا حضرت محمد را به تحقیر «ماهوند» می نامیدند که تغییر یافته کلمه محمد در زبانهای قدیمی انگلیسی و فرانسوی است و به معنای «شیطان» است. رشدی نه تاریخ  نوشته است و نه مقاله سیاسی و تحقیقی. او به تمامی این ماجراها از دیدگاهی هنری و تخیلی نگریسته و در این رهگذر، از واقعیت، روایت، تاریخ و تخیل بهره گرفته است. در ادبیات نیز می توان به گفت و شنود پرداخت. اتفاقاً مراوده و تأثیرگذاری فرهنگی بیشتر در این عرصه صورت می گیرد. می توان همواره در همه چیز تردید کرد و در پایان به قطعیت پیشین بازگشت و یا به قطعیت نوینی دست یافت. برخورد اروپای قرون وسطا را با حضرت محمد و دین نوین نیز در همین نبرد کهنه و نو و تردید در باورها می باید بررسی نمود.

 تردید، تکرار و تناسخ

«برای آنکه دوباره متولد شوی، نخست باید مرگ را پذیرا گردی». با این آوا و شرح سقوط یک هواپیما در سواحل انگلستان که طی آن دو مرد هندی، یکی هنرپیشه سینما و دیگری هنرپیشه رادیو، جان سالم به در می برند، آغاز می شود تا دنیای پر تضادی را تصویر کند که ارواح، رستگاران، گنهکاران، نژاد پرستها و غیره همگی مضمون آن را می سازند.

همین دو هنرپیشه نیز خود به دو تناقض، نماد خیر و شرّ، بدل می شوند. این دنیا از دیرباز تکرار شده و انسان ها و وقایع نیز در آن خود را تکرار می کنند. «آیه های شیطانی» سرشار از سور رآلیسمی است که از یکسو در زمان و مکان جاری است و از سوی دیگر خمیرمایه خود را از روایتهای مذاهب گوناگون، وقایع تاریخی و خشونتِ واقعیت می گیرد.

رشدی در این دنیای نامتوازن، دیوانه و سودایی را با دگرگونی های ناگهانی، دگردیسی، تطور و مسخ تصویر می کند. دنیایی که هر جا و هر زمان می تواند باشد و در عین حال هیچ جا و هرگز. جنگ، تظاهرات، مواد مخدر، ازدیاد جمعیت، بی خانمانی و  مهاجرت ویژگی های این جهانند. انسان ها در موقعیت های گوناگون زمانی، مکانی و اجتماعی تکرار می شوند: در نقش رستگار، گنهکار، ملکه و یا مستخدم. در جاهلیه، هند، سرزمینی ناشناخته و یا لندن. رشدی این تکرار را توسط نام که اهمیت ویژه ای به آن داده است، نشان می دهد. برای نمونه چهار زن با نام عایشه در کتاب وجود دارند که در زمان های گوناگون یکی همسر ماهوند است، دیگری ملکه سرزمین دژ (دش)، آن یکی مجنون دختری در هند و آخرین نیز مستخدمی است در لندن.

 تردید، خیر و شرّ

رشدی در کنار پدیده تکرار و تناسخ به خیر و شرّ و دوآلیسم نیز می پردازد، لیکن به شیوه خود. اگر مانوی ها معتقد به وجود مجزای خیر و شرّ بودند، رشدی به امکان وحدت این دو در یک وجود اشاره می کند. توحیدی که در خود دوگانه است. او خدا، شیطان، فرشتگان و پیامبران را موجوداتی معمولی معرفی می کند و آنها را در موقعیت هایی قرار می دهد که از تمیز خیر و شرّ باز می مانند و همزمان این پرسش وسوسه انگیز را مطرح می سازد: کدام نیرو، خدا یا شیطان بر جهان حکومت می کند؟!

«آیه های شیطانی» با طنزی بی نظیر زندگی معاصر را به نقد می کشد و با مبالغه و کنایه، نقد و نقیضه تلاش می کند تا حقایق تاریخی اعصار و جوامع را بکاود. در این رهگذر، رشدی در کنار استفاده از روایت های گوناگون در دین یهود، مسیحیت و هندوئیسم به روایتی در جهان اسلام استناد می کند که مطابق آن در سوره نجم پس از آیه های نوزده و بیست آیاتی نازل می شوند که نه از جانب پروردگار، بلکه از زبان شیطان است.

طبق این آیات می بایستی سه بت از بتهای مکه (که در کتاب جاهلیه نام دارد) یعنی لات الاهه مادر، عُزی الاهه زیبایی و عشق و منات الاهه سرنوشت از جانب خداوند یکتا تأیید شوند. چنین تأییدی اگرچه ممکن بود به گسترش دین نو یاری رساند، لیکن اساساً با پیام آن که همانا توحید بود، مغایرت داشت. از این رو دریافته می شود که این آیات از زبان شیطان بوده که در هیأت جبرئیل روی نمایانده بود.

این روایت دستاویزی است که بر اساس آن نویسنده تلاش می کند اندیشه خویش را درباره منطق جهان و انسان تصویر نماید. او می گوید بی اعتقادی خود نیز گونه ای اعتقاد است. تنها تردید است که اعتقاد نیست. و به این ترتیب از متعصّبان ایدئولوژیک و مذهبی فاصله گرفته و با سنگ پایه تردید و تلاش برای درک «دیگری» (رشدی همین کلمه را در کتاب خود به کار برده است) که جز او می اندیشد گامی بس جدی در تفهیم همزیستی برمی دارد. شوربختی اینجاست که این آرزو در مورد او و کتابش تحقق نمی یابد چرا که دنیای هنر و شیطنت های ادبی او با واقعیات تلخ و خشن هنوز بسیار فاصله دارد. مسلمانان متعصّب که مدعی اند دینشان در مقایسه با دیگر ادیان ابراهیمی دین بردباری نامیده می شود، تحمل همنشینی با جادوی خیال و سفر به یک دنیای سوررآلیستی را نداشتند.

رشدی پس از آنکه در رؤیا از سرسختی انسان و تردید تاریخی او سخن می گوید، بار دیگر به روشنی تأکید می کند: «اراده داشتن یعنی مخالفت کردن، یعنی تسلیم نشدن، یعنی عقیده دیگری داشتن. می دانم. این شیطان است که سخن می گوید» چرا که شیطان خود جاه و مقام بر سر مخالفت، تسلیم نشدن و عقیده دیگر گذاشت. اینک انسان که برای دفاع از فردیّت و حریم خود اراده و خواست به رخ می کشد و از عقیده «خود» به عنوان «دیگری» سخن می گوید، آیا همان شیطان نیست؟ آیا تردید، خواستن و بر عقیده دیگر بودن عملی شیطانی نیست؟ آیا این شیطان نیست که بر جهان حکومت می کند؟ آیا…

دگراندیش الزاماً خوش اندیش و نو اندیش نیست. زمانی دگراندیش یک رژیم فاشیستی در کشورهای سوسیالیستی پناه می جست و دگراندیش همان کشور سوسیالیستی اگر بخت با او یار می بود، جایش یا در زندان بود و یا پناه جستن در سکوتی که می بایست او را به دهه نود برساند. حقیقتِ نسبیت و تردید در قطعیت، سنگ بنای دنیایی است که رشدی می سازد تا آن را دوباره بر اساس همان منطق تخریب کند. و این یعنی تکرار، تکرار مرگ و تولد دوباره، مرگ پدیده های کهنه و تولد اندیشه های نو. تکراری که هر بار به شکل نوینی عرضه می شود.

 مضمون اصلی: تبعید و مهاجرت

هسته اصلی «آیه های شیطانی» پدیده مهاجرت در تاریخ و موج بزرگ مهاجرت در قرن بیستم است. در این کتاب از ابتدا تا انتها همه در حال هجرتند! رنج، هراس، درد، انزوا، پشیمانی، نبرد و رؤیای جاودانی آرامش جا به جا در این کتاب تکرار می شود.

رشدی در هزارتوی زمان و  مکان و موقعیت سیاسی و فرهنگی می کاود. «یاکوب توبس» در کتاب «معاد شناسی در غرب» می نویسد: «بیگانه بودن یعنی از جای دیگری آمدن. در اینجا در خانه خود نبودن. این اینجا همان بیگانی و هراس است. زندگی ای که در اینجا جریان دارد، در بیگانگی می گذرد و سرنوشت فرد بیگانه را بر دوش می کشد» و برای نویسنده مهاجر گویا این بیگانگی را پایانی نیست چرا که پس از سی سال اقامت در انگلستان، داستانهای رشدی سرشار از رنج حاصل از این بیگانگی است. از این روست که هنگامی که با طنزی گزنده از هویت تأیید نشده، زبان مادریِ بریده شده، شوخک های ترجمه ناشدنی، امیدهای ناکام و عشقهای از دست رفته سخن می گوید، به کنایه ای دردناک «مفهوم فراموش شده کلمات میان تهی و پر طنین، سرزمین، تعلق، وطن» را نیز بر آنها می افزاید. بر همین اساس، او استعاره مسخ و دگرگونی جسمی مهاجران را به کار می گیرد. این مسخ در واقع از دیدگاه نژاد پرستانه کشور میزبان است: زنی که بخشی از بدنش به اسب آبی تبدیل شده، بازرگانان نیجریه ای که میمون شده اند و سنگالی هایی که به مارهای لزج مبدل گشته اند. در این هنگام است که حتا یک هندی که خود را تبعه درجه یک کشور انگلستان می داند، حقیقت تلخی را در می یابد: «این سفیدها هستند که ما را تعریف می کنند… تما ماجرا همین است. قدرت توصیف در دست آنهاست و ما باید تسلیم تصویرهایی شویم که آنها از ما در ذهن خود می سازند». یک مهاجر حتا اگر تابعیت انگلیسی هم داشته باشد باز کسی نیست جز یک غیر انگلیسی!

روزی در سرزمینی دور به جهانگردی برخوردم که انگلیسی را با لهجه آلمانی حرف می زد. به عمد از او پرسیدم که آیا خارجی است؟ او با تعجب گفت: «نه! من آلمانی هستم!» این پاسخ بیشتر به یک شوخی شبیه بود. از سر لجبازی گفتم: «درست است که شما آلمانی هستید، اما در این کشور، خارجی به حساب می آیید!» او با اصرار تکرار کرد: «نه، من خارجی نیستم، آلمانیم!» کلمه «خارجی» برای او ناخوشایند و بیشتر به معنای «غیر آلمانی» بود تا موقعیتی جغرافیایی و قراردادی. این کلمه در کشور وی به عنوان ناسزا به کار می رود. او شاید هرگز فکر نکرده بود که آن خارجی هایی که در آلمان زندگی می کنند نیز «خارجی» نیستند و مانند وی از کشوری دیگر آمده اند.

حدود چهل سال پیش ژان پل سارتر در پیشگفتاری بر کتاب «نفرین شدگان زمین» از فرانتس فانون، از دست رفتن هویت بومیان کشورهای مستعمره را به نوعی مسخ انسان به حیوان تشبیه ساخت. او نوشت: «من ادعا نمی کنم که ممکن نیست انسان را به یک حیوان تبدیل ساخت، لیکن می گویم این کار ممکن نیست مگر اینکه مقاومت او را به تمامی در هم شکست». قصه تلخی است. تطبیق در یک دوره یعنی همرنگ شدن با فرهنگ استعمار گر و در دورانی دیگر یعنی ادغام و حل شدن در کشور پناه دهنده. همواره این انسان «غیر غربی» است که چه به عنوان میزبان در دوران استعمار و چه به عنوان مهمان ناخواسته در دوران پناهندگی و «ارتقاء» کشورهای مستعمره به «جهان سوم» باید تغییر هویّت دهد و از «خود» به «دیگری» تبدیل شود. رشدی به تصویر خودمحوری فرهنگ سفید، فرهنگ خود برتر بین غرب می پردازد.

روند تطبیق مهاجران در «آیه های شیطانی» با ایثار همراه است. آنها نام و هویّت خود را از دست می دهند بدون آنکه نام و هویّت نوینی دریافت کنند. آنها به کسی تبدیل می شوند که پیش از آن نبوده اند، بدون آنکه واقعاً کسی شده باشند. آنها در نمی یابند روند تبدیل، چه هنگام و چگونه آغاز می شود. اما یک چیز مسلّم است: تغییر و  مسخ با نام مهاجر که هویّتش در آن پنهان است آغاز می گردد و سرانجام همدردی ای نیست جز خواندن این ترانه: «کفشهای زیبایم ژاپنی اند، شلوارم انگلیسی است، کلاه روسی بر سر دارم، لیکن خون من هندی است».

در چنین شرایطی آدمی به تدریج مرگ را پذیرا می شود بدون آنکه دوباره متولد شود. برخی تغییر را با تولد اشتباه می گیرند حال آنکه تغییر و مسخ، تولد دوباره نیست، از دست دادن هویّت است.

در عین حال رشدی یکسویه به قضایا نمی نگرد. او آگاه است که انسان مهاجر از یکسو با رنج، اهانت، یأس و درد درگیر است و  از سوی دیگر با دنیایی تازه و ارزشهایی نوین آشنا می شود. او تضاد بین این دو دنیا را می کاود. اندیشه نسبیت و تردید در هر دو دنیا راه دارد.

«آیه های شیطانی» با مرگ و تولد دوباره آغاز می شود، ماجراها از سر می گذراند و در آخرین بند به مرگ و تولد دوباره باز می گردد: «هنگامی که کهنه از مرگ سر باز می زند، نو نمی تواند متولد شود».

ژانویه ۱۹۹۶ کیهان لندن – شماره ۷۲۷ – ۱۶ مهر ۱۳۷۷

Share

Comments are closed.