درباره ژورنالیست

الاهه بقراط

(اردیبهشت ۱۳۹۲/ مه ۲۰۱۳) – سایت «الف ب» در نوامبر ۲۰۰۱ در شبکه جهانی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۵ با نام «ژورنالیست» به کار خود ادامه داد. اگرچه من در این سایت چند سال به انتشار مطالب متنوع می پرداختم ولی از سال ۲۰۱۰ به دلایل مختلف، از جمله کمبود وقت، تصمیم گرفتم آن را به کارهای خودم اختصاص دهم. البته که اگر روزی بتوانم، آن را بیش از گذشته گسترش خواهم داد اما انتشار یک رسانه همگانی، از جمله سایت، مسئولیت بزرگی است که با توجه به حساسیت هایی که من دارم، به وقت و انرژی زیاد نیاز دارد وگرنه می توان سایتی راه انداخت و بدون پذیرفتن مسئولیت برای نقش خود در روشنگری و آرایش و پالایش فرهنگ و زبان، هر چیزی را، آن هم زیر نام زبان بسته «دمکراسی» منتشر کرد! 

امیدوارم روزی «ژورنالیست the journalist» به صورت یک روزنامه چاپی و سایت فعال و فراگیر در ایران منتشر شود.

برای اطلاع بیشتر درباره این سایت می توانید به لینک های زیر در همان صفحات قدیمی سایت «الف ب» مراجعه کنید که هم خاطره انگیز است و هم حرف هایی برای گفتن دارد.

الف ب در ۲۰۰۱        در ۲۰۰۶          بیوگرافی          یک متن کوچک

site_2001_1سایت الف ب 2001

Share

Comments are closed.