درست سرِ بزنگاه مهم است!

دلایل اینکه بخشی از مردم در یک رفتار متناقض با وجود مخالفت با رژیم، در «حماسه تماشا» شرکت می‌کنند، قابل درک است اما اینکه آن مثلا مخالفان و معترضانی که دم از «کودتای انتخاباتی» و «دولت پادگانی» می‌زدند، به میدان … ادامه خواندن درست سرِ بزنگاه مهم است!